Пребарување

Поштенска мапа

 

Видеа

Почетна

Печати

Агенцијата за пошти ја одобри новата цена на Македонска пошта за поштенската услуга за стандардизирано писмо од прва тежинска стапка, во висина од 18,00 денари.

Новата цена на поштенската услуга, АД Македонска пошта Скопје ќе ја применува од 01.05.2015 година.

Печати

На 01.04.2015 година престана да важи Стандардната дозвола на СПИДИ ДИЛИВЕРИ ДОО Скопје. Од овој датум, СПИДИ ДИЛИВЕРИ го губи статусот на давател на поштенски услуги во внатрешен и меѓународен сообраќај и не смее да врши поштенски услуги.

Печати

Поддршка на земјите од Европа и земјите од Централна Источна и Југоисточна Европа во реформите во поштенскиот сектор и развојните процеси преку методологијата на Светскиот поштенски сојуз

На 24 и 25 мај 2015 год. Агенцијата за пошти беше домаќин на Регионална конференција на Светскиот поштенски сојуз (UPU) и PostEurop. Тема на дводневната конференција беше   „Поддршка на земјите од Европа и земјите од Централна Источна и Југоисточна Европа во реформите во поштенскиот сектор и развојните процеси преку методологијата на Светскиот поштенски сојуз“.

На Регионалната конференција зедоа учествуваат претставници од: Светски поштенски сојуз (UPU), PostEurop, Европскиот комитет на поштенски регулации (CERP), како и претставници од шест земји во регионот и тоа: Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Турција, Хрватска и Македонија.

Печати

Напишете зборови за надеж и донирајте за поплавените области во Македонија.

Испратете ги вашите пораки на адреса:

Агенција за пошти
П.Фах 164 1000 Скопје

Со секоја испратена картичка донирате 18 денари. Картичките може да се најдат во сите подружници на Македонска пошта.

Поддржано од Агенција за пошти и Македонска пошта. Повеќе информации може да видите на: www.word4hope.ap.mk

TOP